Нуждае ли се  покрива ни от ремонт?

Кога покрива ни дава сигнали, че е дошло време да бъде ремонтиран? Това обикновено става по време на пороен дъжд или през периода на интензивно снеготопене. Това е и времето, когато е добре да огледате дъсчената обшивка за мокри петна и течове, като се качите на тавана. Подобни течове се появяват при наличие на счупени керемиди и повреди на металната обшивка. Когато има повреди на металната обшивка се появяват мокри петна и течове около комините, капандурата и стрехата.

Най-точно, проблема може да се установи след оглед от страната на керемидите. Добре е периодично да се прави такъв оглед и почистване на олуците ако в близост има дървета. Теч може да има в долната част на покрива а водата да идва от счупена керемида на билото. Това се получава при покриви на които не е монтирана така наречената скара под керемидите. Ако хоризонталната летва е закована директно върху хидроизолацията  водата от счупените керемиди се задържа докато не си намери пролука на друго място.

При покривите, които имат скара под керемидите водата се оттича директно в олука. Подобен теч може да бъде открит след години, когато гниенето на дървената обшивка е на лице. В такъв случаи трябва да се подменят не само керемидите но и части от носещата конструкция. Трябва да се знае, че колкото по-бързо е открита повредата, толкова по-малки са разходите за ремонта.