Покрив върху покрива.

Да, няма грешка, става дума за изграждане на нов покрив над стария. Това се прави с цел предпазване на къщата от наводнение при дъжд по време на изграждането на новата покривна конструкция и при няколко условия:

  • Новия покрив е с цел повдигане на нивото и превръщане на тавана в тавански етаж или казано иначе - новия покрив е по на висико от стария.
  • Надстроиване с цел повдигане и пълна промяна на структората - покривната конструкция.
  • Голям и продължителен по време проект.
  • Период от годината, когато се очакват валежи а ремонта или повдигането е наложително.
  • Други подобни ситуации налагащи този начин на работа.

Технически това е доста по-трудоемко и се предприема само при гореизброените ситуации. След завършване на новата конструкция старата се разрушава и се правят необходимите надзиди на комини стени и поставяне на прозорци за завършване на проекта. Цялата технология звучи доста сложно и наистина е така, но ние сме се справяли с това и сме готови да го направим и в следващи наши проекти.

Представете си например, че искате да направите от тавана си още един напълно функционален тавански етаж на къщата или да добавите етаж към семеиния хотел а не желаете сградата да стои разпокрита и на произвола на времето!

Ами това е вашето решение - изпълнено перфектно от нас.