Повдигане на покрива и особености

Напоследък все по-чести са проектите за надграждане на тавана в посока превръщането му в жилищна площ. Това са доста обемисти по-време и средства проекти и изискват доста по-сериозна подготовка и планиране. На практика това си е буквално построяване на нов етаж и то при доста утежнени условия. Имайте в предвид, че израза "надстройване", колкото и да звучи незначително е обвързан с много "усложнения".

Самата надстройка изисква частично отстраняване на часта от съществуващия покрив където ще надстройваме. С оглед на това, че обикновенно се налага да се правят надзиди, колони и  пояси за усилвание на съществуващата вече конструкция и съответните технологични времена за втърдяване на бетона се изисква съответното време. Запазването на покрива докато трае цялата надстройка е необходимо с цел защита на имуществото от наводняване през това време.

След изграждане на надстроената част - повдигането, следва окончателно премахване на останалата част от покрива и изграждане на съвсем нова конструкция, която обикновенно е и напълно различна по фома, наклон, начин на изпълнение а и почти винаги е значително по качествена във връзка с това, че тя ще се ползва и като таван на новообразуваната жилищна площ. Описваме Ви всички процедури по-горе с цел да има по-голяма яснота относно процеса по надстройване и обема работа и сложността.

Частичните премахвания на покрива, затруднения достъп при изграждането на надзида, поясите и колоните, последващото премахване на останалия покрив при вече съществуващ надзид са значително по-трудоемки и времеотнемащи операции, което се отразява съответно на времето за изпълнение на проекта и не на последно место цената. Налагат се също и преустроиства по отоплителната система, ВИК, електро, последващи изолации, изграждане на ново разпределение на вътрешното пространство, зидане на нов комин съобразен с новия покрив и още цял списък "подробности", за които трябва да се погрижим.

В заключение на гореописаните "трудности", можем да Ви успокоим, че благодарение на гласуваното ни доверие за вече доста на брой подобни надграждания през годините имаме достатъчно натрупан опит в организацията и изпълнението и не се колебаем да приемем следващото предизвикателство. 

Нуждае ли се  покрива ни от ремонт?

Кога покрива ни дава сигнали, че е дошло време да бъде ремонтиран? Това обикновено става по време на пороен дъжд или през периода на интензивно снеготопене. Това е и времето, когато е добре да огледате дъсчената обшивка за мокри петна и течове, като се качите на тавана. Подобни течове се появяват при наличие на счупени керемиди и повреди на металната обшивка. Когато има повреди на металната обшивка се появяват мокри петна и течове около комините, капандурата и стрехата.

Най-точно, проблема може да се установи след оглед от страната на керемидите. Добре е периодично да се прави такъв оглед и почистване на олуците ако в близост има дървета. Теч може да има в долната част на покрива а водата да идва от счупена керемида на билото. Това се получава при покриви на които не е монтирана така наречената скара под керемидите. Ако хоризонталната летва е закована директно върху хидроизолацията  водата от счупените керемиди се задържа докато не си намери пролука на друго място.

При покривите, които имат скара под керемидите водата се оттича директно в олука. Подобен теч може да бъде открит след години, когато гниенето на дървената обшивка е на лице. В такъв случаи трябва да се подменят не само керемидите но и части от носещата конструкция. Трябва да се знае, че колкото по-бързо е открита повредата, толкова по-малки са разходите за ремонта.