Bulgarian English German Greek Hungarian Italian Japanese Polish Romanian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Изработка на слепени греди за покриви, навеси или за ремонти на вече съществуващи.

Слепените греди се изработват от няколко части, като за целта ние използваме детайли с еднаква дължина слепени дълги гредии влажност 8-12%. След като се обработят детаилите се слепват с диспресионно лепило клас D3 и така образуват греда с желаните размери. Слепените греди се характеризират с голяма здравина и понасят по-големи натоварвания. Цената на слепените греди е в пъти по-висока от тази на монолитните, но те спестяват подпорните греди и в много случаи са незаменими. Себестойността им се определя от цената на труда и материалите необходими за тяхното изработване. От такъв тип греди може да бъде изградена цялата покривна или навесна конструкция избягвайки подпори и даващи ни големи свободни пространства. Използват се в случаите, когато трябва да се избегнат вертикални колони или на някои видими части от конструкцията. Гредите, които ние изработваме са от иглолистен материал с дължина до 7м. Сечението им може да варира от 5см./5см. до 25см./20см.

Цени за слепени греди, можете да видите в раздел "Цени".
Иво Мадарски ЕООД - Всички права запазени! - Tел. 0898 29 72 55