Изработка на слепени греди за покриви, навеси или за ремонти на вече съществуващи.

Слепените греди се изработват от няколко части, като за целта ние използваме детайли с еднаква дължина слепени дълги гредии влажност 8-12%. След като се обработят детаилите се слепват с диспресионно лепило клас D3 и така образуват греда с желаните размери. Слепените греди се характеризират с голяма здравина и понасят по-големи натоварвания. Цената на слепените греди е в пъти по-висока от тази на монолитните, но те спестяват подпорните греди и в много случаи са незаменими. Себестойността им се определя от цената на труда и материалите необходими за тяхното изработване. От такъв тип греди може да бъде изградена цялата покривна или навесна конструкция избягвайки подпори и даващи ни големи свободни пространства. Използват се в случаите, когато трябва да се избегнат вертикални колони или на някои видими части от конструкцията. Гредите, които ние изработваме са от иглолистен материал с дължина до 7м. Сечението им може да варира от 5см./5см. до 25см./20см.

Цени за слепени греди, можете да видите в раздел "Цени".
Иво Мадарски ЕООД - Всички права запазени! - Tел. 0898 29 72 55